IoTs là gì?

Internet Vạn Vật, Internet of Things, IoTs là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là “thiết bị kết nối” và “thiết bị thông minh”), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp […]

ERP là gì?

Enterprise Resource Planning – ERP là một hệ thống dùng để hoạch định tài nguyên trong một tổ chức, một doanh nghiệp. Một hệ thống ERP bao hàm tất cả những chức năng cơ bản của một tổ chức. Tổ chức đó có thể là doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi […]

Tan Tan Thanh Wood Joint Stock Company

Sáng ngày 09/03/2019, đại diện của ITADA đã tới Quãng Ngãi để gặp mặt và thảo luận với tập thể lãnh đạo công ty cổ phần gỗ Tân Tân Thành, khu công nghiệp Sài Gòn Dung Quất ,Quảng Ngãi. Một số hình ảnh buổi gặp mặt