Mời tham dự hội thảo giới thiệu “Giải pháp nâng cao năng suất lao động trong thời đại 4.0”

Giải pháp giúp chủ doanh nghiệp giám sát quy trình sản xuất từ xa bằng điện thoại thông minh và điều chỉnh ngay để đạt hiệu suất cao hơn. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý hiệu quả quy trình sản xuất, theo dõi tiến độ công việc, năng lực làm việc của công […]